Lid Raad van Toezicht

| Ervaren toezichthouder met financiële deskundigheid  en gedegen kennis op het gebied van Ouderenzorg. |
De vacature in het kort

De Stichting Woongemeenschap voor Ouderen is op 5 juli 1984 opgericht om te komen tot het zonder winstoogmerk realiseren, exploiteren en beheren van één of meer verzorgingshuizen en aanleunwoningen voor ouderen. De stichting exploiteert het woonzorgcentrum ‘Heemzicht’ dat sinds 1988 operationeel is.

Woonzorgcentrum Heemzicht is gelegen in Piershil in de mooie Hoeksche Waard. We zijn een kleine, platte zorgorganisatie waar de cliënt met zijn of haar specifieke wensen op gebied van zorg en welzijn nog echt centraal staat.

Woonzorgcentrum Heemzicht kent een informele werksfeer en we geloven dat zorg niet zonder aandacht kan. Dit doen wij met veel plezier! We hebben een algemene signatuur en kennen geen binding met enige maatschappelijke of religieuze organisatie of stroming.

Voor het zorgdragen van een goed functionerende Raad van Bestuur en het uitvoeren van de werkgeversrol worden we begeleid en geadviseerd door een Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste 5 natuurlijke personen en ziet toe op het functioneren en beoordeelt de Raad van Bestuur. De Governancecode 2022 Zorg is de basis van waaruit de Raad van Toezicht uitvoering geeft aan zijn toezichthouderschap.

De Raad van Toezicht vergadert 8 maal per jaar en jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht zijn eigen functioneren.

Profiel

De Raad van Toezicht zoekt een collega die het team completeert. Iemand die empathisch en verbindend is en beschikt over bestuurlijke sensitiviteit.

Als lid van de Raad van Toezicht bij woonzorgcentrum Heemzicht ben je verantwoordelijk voor het geven van advies aan de bestuurder en het houden van toezicht op het bereiken van de doelstellingen. Je bent een sparringpartner voor de bestuurder en denkt mee over ouderenzorg gerelateerde thema’s.

Naast de generieke profieleisen voor leden van de Raad van Toezicht, geldt voor dit specifieke lid dat deze brede kennis en ervaring heeft op het gebied van financiën. Dat wil zeggen dat er kritisch toezicht wordt gehouden op de opzet en werking van interne risicobeheersings- en controlesystemen en de financiën van de organisatie. Tevens hoort bij deze expertise de rol van klankbord.

De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid van verlenging met vier jaar.

Contact

Voor informatie over deze positie neem contact op met Daan Boer via 06 – 2788 0378 of met José van Andel via 06 – 2416 4860.

Ben jij onze nieuwe lid Raad van Toezicht? Stuur dan je brief met CV naar het secretariaat Raad van Toezicht via mailadres k.keizer@heemzicht.nl

Overlay afbeelding
Lid Raad van Toezicht

Wie zijn wij?

Heemzicht is gelegen in Piershil in de mooie Hoeksche Waard. We zijn een kleine platte organisatie waar de cliënt met zijn of haar specifieke wensen op gebied van zorg en welzijn nog echt centraal staat.

Wij kennen een informele werksfeer en we geloven dat zorg niet zonder aandacht kan. Dit doen wij met veel plezier!

Wij verwachten

Functie-eisen
  • Ervaren toezichthouder met financiële deskundigheid en gedegen kennis op het gebied van Ouderenzorg
Pre's
  • Iemand die empathisch en verbindend is met financiële deskundigheid