Wat doen wij

Heemzicht levert diverse vormen van ondersteuning en diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Deze zijn allemaal gebaseerd op de onderstaande missie en visies.

Missie

De missie van woonzorgcentrum Heemzicht is als volgt:
“Heemzicht begeleidt en ondersteunt cliënten op het gebied van wonen, welzijn en zorg, waarbij de cliënt centraal staat en daarbij de eigen regie heeft over de kwaliteit van leven”.

Visie

Algemeen

Naast de missie heeft Heemzicht de volgende visie voor alle cliënten van Heemzicht:
“Heemzicht organiseert vanuit de vragen en de behoeften van de cliënt op het gebied van wonen, welzijn en zorg een professioneel niveau van activiteiten en diensten om de kwaliteit van leven te optimaliseren”.

Kenmerken van dementie

Gezien de verwachte toename van het aantal cliënten met kenmerken van dementie, zowel binnen de muren van Heemzicht als in de thuissituatie, en de specifieke zorgbehoefte is een aparte visie voor deze groep geformuleerd:
“Cliënten van Heemzicht met kenmerken van dementie zorgen met hun naasten en de medewerkers en vrijwilligers er in samenspraak respectvol voor dat de cliënten zichzelf kunnen zijn, zich thuis voelen, zich betrokken voelen bij hun omgevingen en een zinvolle dag ervaren”.

Kenmerken

Kwaliteit is een lastig te definiëren begrip. Kwaliteit is niet tastbaar of objectief, maar is een ervaring en subjectief. Kwaliteit is persoonlijk, heeft veel vormen en is al snel allesomvattend. Wat voor de ene persoon in belangrijke mate de beleving van kwaliteit bepaalt, is voor de andere niet relevant. Kwaliteit is ook veranderlijk omdat wijzelf en onze omgeving veranderen. Doorlopend moeten wij ons afvragen: doen wij de goede dingen en doen wij die dingen goed? Om kwaliteit te kunnen leveren is structureel aandacht nodig voor de manier waarop alle processen en diensten verlopen en of deze aansluiten bij de vragen en verwachtingen van de cliënten. Hierdoor is kwaliteit
onlosmakelijk verbonden met leren en ontwikkelen.
Kwaliteit in Heemzicht is nooit “af” omdat zorg en diensten worden verleend aan en door mensen. Het werken aan kwaliteit heeft een dynamisch en cyclisch karakter. Veranderende (zorg-)vragen en behoeften van de cliënten, wijzigingen in procedures, protocollen en afspraken, maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving vragen continu om aanpassingen.