Wie zijn wij

De Stichting Woongemeenschap voor Ouderen “Heemzicht” exploiteert het woonzorgcentrum sinds 1988. In 2013 heeft een grootschalige renovatie plaats gevonden, waardoor het gebouw aan alle eisen van deze tijd voldoet.
De stichting is geheel zelfstandig en heeft een algemene signatuur en kent geen binding met enige maatschappelijke of religieuze organisatie of stroming.

Kernwaarden

Aandacht

Aandacht voor de cliënt is heel belangrijk, want daar begint het eigenlijk mee. Maar aandacht voor elkaar en bij het doen van de werkzaamheden door de medewerkers en
vrijwilligers zijn net zo belangrijk.

Gezamenlijkheid

Het arrangement van ondersteuning en diensten van Heemzicht wordt samen met de cliënt en/of dienst naasten afgesproken. Daarnaast is samenwerking met gemeente, zorgaanbieders en andere partijen erg belangrijk.

Communicatie

Op allerlei niveaus is goede communicatie onontbeerlijk. Binnen Heemzicht wordt hier veel aandacht aan besteed.

Professionaliteit

Heemzicht verwacht van zijn medewerkers dat ze zich blijven ontwikkelen om aan de veranderende zorgvraag van de cliënt te kunnen voldoen. Medewerkers moeten zich te allen tijde bewust zijn van hun rol als professional in de relatie met de cliënt.

Gastvrijheidszorg met Sterren

Typering

In 2017 is Heemzicht beoordeeld in het kader van Gastvrijheidszorg met Sterren. Hieronder staat de motivatie van de auditor weergegeven:
Heemzicht is een centrum voor wonen, welzijn en zorg, midden in het dorp. Een van oorsprong traditioneel verzorgingshuis, nu een modern complex waar wonen voorop staat. Daarnaast wordt op indicatie zorg verleend. Er is veel aandacht voor welzijnsactiviteiten.

Gastvrijheid

Bewoners worden gestimuleerd eigen regie en verantwoordelijkheid over de invulling van hun leven te nemen. Alle medewerkers zijn getraind in belevingsgerichte zorg. Dat heeft vooral voor bewoners van de groep een duidelijke meerwaarde. Er is een gedragscode voor een ieder, zowel bewoners, familie, medewerkers als vrijwilligers. Respectvolle bejegening staat hierbij bovenaan.

Ambiance

Redelijk recent is gerenoveerd/aangebouwd. Het zorgcentrum is sfeervol ingericht en goed verzorgd met op elkaar afgestemde kleuren. De serre, uitkijkend op de tuin, is een geliefde plek. Alle appartementen hebben een eigen buitenruimte. Op de eerste etage, waar de PG-bewoners wonen, zijn de huiskamers ruim. Aanpalend een groot terras met uitzicht op de tuin. Verzorgde aankleding van de gangen met aan de muren herkenbare, soms hilarische voorstellingen. De foto op de open deur van de kapsalon brengt eveneens een glimlach teweeg. Kortom: smaakvol.

Faciliteiten

Het dagelijks geopende restaurant is een geliefde plek voor eten en gezelligheid. Verder zijn alle gebruikelijke faciliteiten van kapsalon tot spreekuur houdende huisarts aanwezig. In de hal het informatiepunt wonen, welzijn en zorg. Er is altijd wel iemand die even een knoop aan wil zetten of zoompje stikken. De buitenrecreatiemogelijkheden worden verder uitgebreid. De activiteiten worden over het algemeen erg gewaardeerd. Uitstapjes staan ook regelmatig op de rol. Een bezoek aan het tuincentrum is erg geliefd. De mooi ingerichte tuin is tot nu toe alleen om te verpozen. Komend jaar komen er beweegtoestellen.

Overig

Heemzicht is een gezellige gemeenschap. Het lage ziekteverzuim is mede een indicatie dat het hier ook goed werken is. De verliesbegeleider heeft een mooie rol. Zij staat bewoners bij in het verwerken van verlies van bijvoorbeeld zelfstandigheid, de oude woonomgeving, een huisdier, of overlijden van naasten.

Complimenten

  • Belevingsgerichte zorg
  • Eigen regie
  • Veel vrijwilligers
  • Mix van bewoners
  • Gemoedelijke sfeer