Zorg

Wonen met zorg

Op de afdeling Wonen met zorg wonen mensen die ondersteuning en begeleiding nodig hebben bij de dagelijkse levensverrichtingen op lichamelijk gebied (somatiek, met lichamelijke beperkingen). Voor meer informatie over de 2-kamer appartementen, zie wonen. De cliënten hebben over het algemeen een indicatie voor een zorgzwaartepakket (ZZP) 4 of 6. De indicatie voor een ZZP wordt gesteld door het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ). Voor meer informatie over een ZZP en het doen van een aanvraag, kijk op www.ciz.nl. De ZZP-zorg valt onder de Wet Langdurige Zorg. Voor iedere cliënt wordt, in samenspraak, een zorgleefplan opgesteld. Hierin wordt vastgelegd wat de cliënt zelf nog kan, welke taken de familie/mantelzorgers hebben en wat door Heemzicht wordt geleverd. Daarnaast wordt in het zorgleefplan beschreven welke dingen een cliënt graag wil doen, bijvoorbeeld welke activiteiten. Hierin behoudt de cliënt de eigen regie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Heemzicht. Zie voor de contactgegevens de contactpagina.

Groepswonen

Op de afdeling Groepswonen wonen mensen met kenmerken van dementie, ook wel psychogeriatrie (PG) genoemd. Voor meer informatie over de 1-kamerappartementen op de afdeling Groepswonen, zie Wonen. De cliënten hebben over het algemeen een indicatie voor een zorgzwaartepakket (ZZP) 5 of 7. De indicatie voor een ZZP wordt gesteld door het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ). Voor meer informatie over een ZZP en het doen van een aanvraag kijk op www.ciz.nl. De ZZP-zorg valt onder de Wet Langdurige Zorg. De cliënten verblijven overdag, naar wens, in een van de drie huiskamers. Hier worden de maaltijden, vers bereid uit de centrale keuken, gezamenlijk genuttigd. Tussen de maaltijden door worden in de huiskamers activiteiten aangeboden door huiskamermedewerkers en een welzijnmedewerker. Voor iedere cliënt wordt, in samenspraak met de cliënt en/of diens naaste, een zorgleefplan opgesteld. Hierin wordt vastgelegd welke zorg een cliënt krijgt en hoe de cliënt deze zorg wenst. Daarnaast wordt beschreven welke activiteiten de cliënt leuk vindt.

Zorg thuis

Wijkverpleging

De afdeling wijkverpleging levert zorg die door zorgverzekeraars vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) wordt vergoed aan mensen die nog zelfstandig kunnen wonen. De zorg bestaat uit verpleegkundige interventies en persoonlijke verzorging (hulp bij het opstaan, aankleden, douchen, wondverzorging etc.). De wijkverpleegkundige van Heemzicht stelt de indicatie. Zij is te bereiken op 0186-693122 of per e-mail wijkverpleegkundige@heemzicht.nl.

Huishoudelijke Ondersteuning

Heemzicht biedt cliënten huishoudelijke ondersteuning (HO), dat wil zeggen hulp bij het huishouden. Dit kan op meerdere manieren:

  • Op basis van een indicatie vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).
  • Op basis van een Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT).

Wmo-indicatie

Een Wmo-indicatie kan worden verkregen bij het Wmo-loket van de gemeente Hoeksche Waard. Dit kunt u doen via www.gemeentehw.nl of telefonisch: 088-6473647 (van 08:30 tot 16:30 uur bereikbaar). De Wmo-consulent stelt een ondersteuningsplan op, op basis waarvan de medewerkers van Heemzicht te werk gaan.

Huishoudelijke Hulp Toelage HHT

Met een HHT kunnen er extra uren huishoudelijke ondersteuning bij Heemzicht worden ingekocht. De toelage is bedoeld voor onderstaande doelgroepen:

  • Cliënten met een geldige WMO-indicatie (1 uur extra)
  • Mantelzorger (1 uur)
  • Inwoners van 70 jaar of ouder (1 of 2 uur)

De extra uren zijn voor € 9,50 per uur bij Heemzicht in te kopen. Voor de toekenning van de HHT door de gemeente wordt niet naar het inkomen en/of vermogen gekeken. De aanvraag moet bij het Wmo-loket van de gemeente Hoeksche Waard worden gedaan. Dit kunt u doen via www.gemeentehw.nl of telefonisch: 088-6473647 (van 08:30 tot 16:30 uur bereikbaar).

Begeleiding

Heemzicht biedt twee soorten begeleiding:

  • Groepsbegeleiding. Dit vindt plaats in activiteitencentrum Int’Voorste. Voor meer informatie over groepsbegeleiding en/of het activiteitencentrum kunt u kijken bij Welzijn (link maken).
  • Individuele begeleiding. Dit is met name gericht op het ondersteunen van mensen met een beperking of chronische psychische of psychosociale problemen, om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven.

De aanvraag voor een indicatie moet worden gedaan bij het Wmo-loket van de gemeente.

Maaltijdservice

Voor inwoners van de gemeente Hoeksche Waard, die niet in staat zijn om te koken is er de mogelijkheid om maaltijden van Heemzicht af te nemen. Dagelijks worden verse, warme maaltijden door vrijwilligers in de dorpen rond Piershil bezorgd. Via een keuzemenu kunt u van tevoren de keuze voor een maaltijd doorgeven. Om in aanmerking te komen voor de maaltijdservice kunt u zich aanmelden bij de administratie van Heemzicht via 0186-693122. De service kan direct ingaan, onder voorbehoud van een positief advies van de wijkverpleegkundige van Heemzicht. De wijkverpleegkundige neemt contact met u op voor de definitieve beoordeling van de aanvraag.