Van harte welkom bij Woonzorgcentrum Heemzicht

Heemzicht is een woonzorgcentrum met intramurale zorg en welzijn maar ook thuiszorg, huishoudelijke hulp en een grote verscheidenheid aan diensten. Heemzicht is gelegen in Piershil een klein dorpje in de Hoeksche Waard. Op deze website willen wij u, als belangstellende of als (toekomstig) bewoner, sollicitant of (nieuwe) medewerker wegwijs maken in Heemzicht en informeren over de mogelijkheden die ons woonzorgcentrum u en jou te bieden heeft.

Als u of jij vragen of wensen hebt waarop u/jij geen antwoord vindt op onze website of suggesties heeft ter verbetering, kunt u altijd een medewerker aanspreken of contact met ons opnemen. Samen gaan we dan op zoek naar de voor u best passende oplossing.
Ik hoop dat met deze informatie uw belangstelling voor Heemzicht is gewekt en wens u het beste toe!

Arie Kamerling
Directeur

Activiteiten kalender heemzicht

Er zijn momenteel geen ingeplande activiteiten

Wisseling van bestuurder

Doordat de heer Kamerling al in een vroeg stadium heeft aangegeven niet te willen doorgaan tot zijn pensioengerechtigde leeftijd, gaf dit de Raad van Toezicht de gelegenheid om tijdig voor opvolging te kunnen zorgdragen. Met unanieme instemming van de selectiecommissie, een adviescommissie, de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad heeft dit geresulteerd in de benoeming per 1 maart 2022 van mevrouw Lutine Vermeij-Stolk tot directeur/bestuurder van Woonzorgcentrum Heemzicht.

De heer Kamerling zal zijn werkzaamheden gaan overdragen aan mevrouw Vermeij om vervolgens per 1 april 2022 afscheid te nemen. Wij vertrouwen met de benoeming van mevrouw Lutine Vermeij een uitstekende directeur/bestuurder voor Heemzicht aangetrokken te hebben en zien vol verwachting uit naar de toekomst!

Wij bedanken de heer Kamerling voor alle werkzaamheden en inzet in de afgelopen jaren en wensen hem nog heel veel gezonde jaren toe.

Met vriendelijke groet,
namens de Raad van Toezicht,

D. Bakker,
voorzitter

Ontwikkelingen corona virus en bezoekersregeling

Zoals in de hele samenleving hebben we in Heemzicht ook onze maatregelen om onze bewoners, cliënten en medewerkers te beschermen. En zijn er maatregelen gemaakt om de verspreiding van het coronavirus terug te dringen.  U kunt de regeling en de laatste updates vinden bij de publicaties. Klik hier voor meer informatie: Ontwikkeling coronavirus.

Vaccinatie tegen corona

Er is al veel gezegd en geschreven over de vaccinatie tegen corona. In de RIVM infographic vaccinatie corona vindt u alle informatie op een rij. Heeft u nog vragen of twijfels kijk dan ook eens op www.coronavaccinatie.nl, voor medewerkers hebben we ook informatie in het kwaliteitshandboek gezet.

Promotiefilmpje Heemzicht

In ons filmpje nemen we u mee door Heemzicht. Het filmpje is in de Corona tijd opgenomen, omdat we u toch nu al een beeld willen geven van ons mooie Heemzicht, zowel voor nieuwe bewoners als voor nieuwe medewerkers. Klik HIER voor het filmpje van Heemzicht.

Facebook

Op onze facebook pagina vind u (bijna) dagelijks nieuwtjes over Heemzicht. hier en volg ons op Facebook.

Thuis in de Kern

Alerimus, Heemzicht en Zorgwaard zijn initiatiefnemers van het uitvoeringsprogramma Thuis in de Kern. Met Thuis in de Kern werken de drie zorgaanbieders samen met diverse partners in wonen, welzijn en zorg aan vitale kernen in de Hoeksche Waard. Kernen waar inwoners oud kunnen worden in de eigen vertrouwde omgeving. Hierbij is inbreng van alle medewerkers, van jou en je collega’s, van grote waarde. Daarom ook deze nieuwsbrief Thuis in de kern. We houden je met deze nieuwsbrief regelmatig op de hoogte van de lopende projecten en initiatieven.

Wat doet Thuis in de Kern?
Er worden vanuit Thuis in de Kern allerlei projecten en initiatieven gestart. Dit is nodig, zodat inwoners in de toekomst langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. De vergrijzing neemt toe (in de Hoeksche Waard zelfs sterker dan in de rest van Nederland) en er zijn steeds meer zorgmedewerkers nodig. Alleen door nieuwe of andere manieren van zorgverlening te bedenken (te innoveren), kunnen inwoners ook in de toekomst de zorg krijgen die zij nodig
hebben.

De projecten waar we op dit moment aan werken zijn:
• Het wijkpension
• Huiskamer van de Wijk
• Personenalarmering
• Slim Langer Thuis
• Zorgcampus Hoeksche Waard

We doen het samen
De verschillende projecten worden opgepakt door werkgroepen. In die werkgroepen zitten medewerkers van alle betrokken partijen. Deze medewerkers denken mee over oplossingen en pakken de uitvoering op. Zo geven we de toekomst van de zorg in de Hoeksche Waard samen vorm. Zit jij niet in een werkgroep, maar heb je wel een goed idee: laat het ons weten! Mail naar de projectleider of de programmaregisseur.

SPHW en huisartsenpost ’t Hellegat (HAP) werken samen

Heemzicht maakt deel uit van de Stichting Personenalarmering Hoeksche Waard (SPHW). SPHW levert acute 24-uurs zorg door middel van personenalarmering. Vanwege de vergrijzing van de samenleving groeit de behoefte aan personenalarmering de komende jaren. Om hierop voorbereid te zijn, wordt de SPHW-organisatie doorontwikkeld. Een van de eerste resultaten is een samenwerking met de Huisartsenpost ’t Hellegat (HAP) in Klaaswaal.

‘Onze medewerkers werken vanaf 1 januari vanuit de locatie van de HAP. Hierdoor zijn zij niet alleen snel op elke gewenste locatie in de Hoeksche Waard, maar kunnen wij in de toekomst ook organisatorisch met elkaar gaan samenwerken.’, aldus Nico de Pijper (voorzitter Raad van Bestuur van SPHW).

‘Zeker. Want we willen allemaal de zorg in de toekomst kunnen blijven bieden aan hen die het nodig hebben. En betaalbaar houden. Dat vraagt dat we dingen slimmer en meer gezamenlijk organiseren, waarbij iedereen blijft doen waar hij goed in is.’, aldus Jochem Janssen (Directeur Huisartsenpost ’t Hellegat).

Meer weten over deze samenwerking? Lees dan hier het complete nieuwsbericht.

Compaan

Wat is de Compaan tablet?
De Compaan tablet biedt deze digitale vorm van zorg en aandacht op eenvoudige wijze en in een veilige digitale omgeving aan. Ook voor mensen die weinig tot geen ervaring hebben met het gebruik van tablets.
Naast beeldzorg en beeldcontact bevat de tablet ook andere functionaliteiten; interactieve spelletjes, een fotogalerij en een wekelijkse bingo voor alle Compaan gebruikers.

Beeldzorg en beeldcontact
Beeldzorg kan, in bepaalde situaties, de fysieke aanwezigheid van zorgprofessionals vervangen. Via de tablet kan onder andere een sein gegeven worden als iemand zijn medicijnen in moet nemen, kunnen meetwaarden/lichaamsfuncties gemeten worden en afgestemd worden over het verloop van behandelingen.
Beeldcontact is online contact met vrijwilligers en mantelzorgers. Het is vooral gericht op het tegengaan van eenzaamheid, het voorkomen van een sociaal isolement. Ouderen die nu geen of beperkt visite kunnen ontvangen, kunnen op deze manier contact houden met hun mantelzorger(s) en elkaar online zien.

Hoe wordt bepaald wie de tablet krijgt?
De zorgaanbieders en Welzijn HW inventariseren op dit moment welke cliënten het meeste baat hebben bij de Compaan tablet. Er wordt daarbij gekeken naar de privésituatie en de invulling van zijn of haar zorgvraag. De tablet wordt aangeboden door de zorgaanbieder en Welzijn HW, de cliënt heeft deze in bruikleen en betaalt hiervoor geen extra kosten. Uiteraard wordt de keuze voor digitale zorg altijd in overleg met de cliënt gemaakt.

Mantelzorgers

Op dinsdag, donderdagochtend en vrijdag is onze mantelzorgconsulent Wencke Helmreich aanwezig.
De mantelzorgconsulent ondersteunt de mantelzorgers bij de veranderingen die ontstaan wanneer hun naaste intramuraal komt te wonen of zorg thuis nodig heeft.
Daarnaast geeft de mantelzorgconsulent persoonsgerichte informatie, advies en begeleiding met als doel, de mantelzorger te ontzorgen en hierdoor overbelasting te voorkomen.
Heeft u behoefte aan gesprek met de mantelzorgconsulent en woont uw naaste in Heemzicht of ontvangt uw naaste zorg vanuit Heemzicht? Dan kunt u contact opnemen via ons algemene nummer 0186-693122. U kunt haar ook een e-mail sturen met een verzoek tot contact w.helmreich@heemzicht.nl

Mantelzorgen en het coronavirus
Als mantelzorger wil je weten waar je rekening mee moet houden in de zorg voor jouw kwetsbare naaste; wat kan wel en wat kan niet? Raadpleeg voor veel gestelde vragen de website van Mantelzorg Nederland.

Ervaringen op Zorgkaart Nederland

Zoals hierboven al aangegeven staat de cliënt centraal. Erg belangrijk is dan ook de ervaringen van de cliënten. De afgelopen tijd hebben wij de volgende ervaringen te horen gekregen:

“Woonzorgcentrum Heemzicht ervaren wij als een kleinschalige voorziening , waar alle personeelsleden respectvol, vriendelijk en niet-afstandelijk omgaan met de bewoners. De kwaliteit van verzorging en eten is prima.”

“Gastvrij, laagdrempelig en veel voorzieningen.”
Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nl
Heemzicht is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.
Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering<