Wijkverpleging

Ons team van de wijkverpleging levert zorg, in ons werkgebied de voormalige gemeente Korendijk, die door de zorgverzekeraars vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) wordt vergoed aan mensen die nog zelfstandig kunnen wonen. De zorg bestaat uit verpleegkundige interventies en persoonlijke verzorging (hulp bij opstaan, aankleden, douchen, wondverzorging etc.) De wijkverpleegkundige van Heemzicht stelt de indicatie. Zij is te bereiken op tel. 0186-693 122 of per e-mail wijkverpleegkundige@heemzicht.nl Voor zorg vanuit de wijkverpleging is geen eigen risico of eigen bijdrage verschuldigd.

Onze informatiebrochure

Het doel van wijkverpleging

Het doel van de wijkverpleging is de kwaliteit van leven thuis te bevorderen, ondanks ziekte, behandeling of beperking. Gezondheid wordt daarbij als een positieve, dynamische conditie gezien die rust op fysieke, functionele, psychische, sociale en spirituele pijlers.

Aanmelden en hoe verder

Bij aanmelding van cliënten extramuraal (Zvw) wordt een huisbezoek afgesproken door de wijkverpleegkundige. Tijdens dit huisbezoek worden de indicatie en een zorgleefplan opgesteld en een Arbo-chek uitgevoerd, algemene informatie over de organisatie uitgewisseld en wordt de overeenkomst zonder verblijf besproken en getekend. Indien aan de orde, ontvangen extramurale cliënten schriftelijke algemene of specifieke informatie.

Vragen over Heemzicht?

Onze medewerkers helpen u graag verder

Contactpagina Veelgestelde vragen
Onze contactgegevens
Contact telefoon icon
0186 693 122

Na 17:00 alleen voor spoed