Stichting vrienden van Heemzicht

Heemzicht is een woonzorgcentrum in de gemeente Korendijk. De clienten van Heemzicht zijn meestal ouderen met vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. De Stichting Vrienden van Heemzicht heeft tot doel het bevorderen van het welzijn van de clienten van Heemzicht door hem ontplooien van activiteiten en het verzorgen van bijzondere vvoorzieningen waarvan de kosten niet, of niet geheel, ten laste van de exploitatie van Heemzicht gebracht kunnen worden. Te denken valt hierbij aan: boottochten, busreizen, bijzondere vieringen en activiteiten in Heemzicht of de aanschaf van materiaal en middelen die het woon- en leefklimaat positief beinvloeden. De stichting dient een algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.

De inkomsten van de stichting bestaan uit:

  • Periodieke bijdragen van donateurs (donateurs zijn zij, die zich verbinden om de stichting jaarlijks met een bijdrage van €25,- te steunen)
  • Eenmalige giften en donaties
  • Subsidies en sponsorbedragen
  • Erfstellingen of legaten
  • Opbrengsten uit activiteiten

Als donateur kunt u zich aanmelden deze PDF. U kunt deze uitprinten, invullen en opsturen naar:

Stichting Vrienden van Heemzicht
Voorstraat 26
3265 BV Piershil